Företagsmassage – Ett kraftfullt friskvårdsverktyg

by axelsons admin on December 23, 2013

Ugglapraktiken har genomfört Sveriges hittills mest omfattande undersökning av företagsmassagens effekter på personalens hälsa.

Över 2 800 medarbetare på olika kundföretag har med sina svar än en gång visat hur framgångsrikt massage är som verktyg för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. 99 % av kunderna är nöjda, ett fantastiskt resultat. Utöver att 90 % ser en minskning av sina besvär i nacke, axlar, muskler och leder svarar 73 % att de känner sig mindre stressade, 80 % att de blir mer effektiva, och 25 % att deras huvudvärksproblem har minskat.

Undersökningen visar även att sjukskrivningarna minskar. För var 100:e anställd har antalet sjukskrivningsdagar minskat med ca 30,5 vilket är en stor ekonomisk vinst. Men ännu större är vinsterna i det fysiska och psykiska välbefinnandet. Vad det är värt i pengar vet vi inte, bara att vinsterna är väldigt mycket större än enbart effekten på sjukskrivningarna, säger Lisa Uggla. Till exempel svarar hela 31 % att de motiverats till livsstilsförändringar av våra massörer. Sådana förändringar kan vara att ta korta pauser och stretcha, förbättra sina arbetsställningar, eller bli mer fysiskt aktiva. För arbetsgivare blir det allt viktigare att arbeta med personalens hälsa. Våra kundföretag är medvetna om detta, och vet dessutom att det gör dem mer attraktiva som arbetsgivare.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: