Massage – Vinnare i upplevelseekonomin

by axelsons admin on December 23, 2013

Den kiropraktor som intervjuades uttryckte sin förvåning över att så pass många så unga hade ont i nacke och skuldror, på samma sätt som en 55-åring har ont efter många års monotont arbete vid ett löpande band eller i kassan på ett snabbköp. Kiropraktorn hade konsulterat sina kolleger som bekräftat bilden – idag har unga problem som tidigare endast äldre lidit av. Fenomenet fanns inte för tio år sedan, och den misstänkta orsaken är de yngres sittande med krökt rygg framför en smartphone under de flesta av dygnets vakna timmar! Receptet var naturligtvis att sitta ordentligt och att gå till en kiropraktor. Eller, om det inte var helt kört, sitta ordentligt och att få massage tills musklerna blev mjuka igen.

I långtidsstudien Opinion Hälsa följer vi sedan 2007 hur svenskarna tänker i frågor som har med hälsan att göra. En av frågorna gäller vilka hälsoaktiviteter man kan tänka sig betala extra för. Det vinnande svaret är massage, följt av tränings- och kostråd. En tredjedel har på eget initiativ fått massage minst en gång det senaste året. Ytterligare cirka 50 procent kan tänka sig att boka massage. Det finns en stor potential av kunder för den massör som är redo att möta den kräsne hälsokonsumentens krav på upplevelse.

Hälsobegreppet får fler nyanser och vi har ökade krav på hur hälsa skapas. Motionsbranschen växer samman med modebranschen, vilket kan ses som ett naturligt steg i och med att kvinnorna var först, och att nu även de yngre hakar på. Men de som erbjuder tjänsterna kan inte sitta på sin kammare och vänta. Kunden förväntar sig kunna komma när det passar honom eller henne – det finns idag nattöppna gym. Kundservice och upplevelsen av tjänsten ska hålla hög nivå, vilket innebär ett ständigt utvecklingsarbete för den aktör som vill vara med och dela kakan.

En del väljer att få massage enbart för att må bättre psykiskt. En kvinnlig 47-årig deltagare i studien berättade, att hon är noga med vad hon äter och dricker, att hon både går på gym och yoga. Eftersom hon just nu inte lever tillsammans med någon, väljer hon att regelbundet få massage och därmed de må bra-hormoner som beröringen utlöser. Hon ser det som en helt naturlig del av den friskvård hon satsar på. Hon är en i den ständigt växande kategorin – närmare en miljon kvinnor i Sverige – som tänker på helhetsupplevelsen i sitt sökande efter hälsa.

Vi lever i ett samhälle där de äldre lever längre och de yngre börjar behöva sjuk- eller friskvård i allt tidigare ålder. För att vi ska klara de ekonomiska utmaningarna inom vård och omsorg i framtiden behöver svenskarna uppmuntras att satsa mer på aktiviteter som främjar hälsan så att trycket på sjukvården hålls på en rimlig nivå i det åldrande samhället.

Lyckas man komponera utbudet i sin tjänst väl innebär det stora möjligheter i attraktionen av kunder, för många av dem är inte bara intresserade – de måste ha hjälp! ❧

OPINION HÄLSA

Långtidsstudien om morgondagens hälsokonsument (Opinion Hälsa) bedrivs sedan 2007. Grundstommen bland de löpande undersökningarna utgörs av den stora medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Våren 2012 genomfördes den tredje medborgarundersökningen bland 3331 boende i Sverige över 18 år.

Resultaten har viktats för representativitet

med avseende på kön, ålder och region (län).

© Kairos Future

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: