Massagens effekter

Massagens-positiva-effekter

Allt fler sitter still vid datorn hela dagen samtidigt som stressen på arbetsplatserna ökar. Det leder till att allt fler får värk i huvud, nacke, axlar, skuldror och armar. Att äta värkmedicin dagligen för att orka jobba är ingen bra lösning. Under de senaste åren har flera olika forskningsrapporter visat att massage har goda effekter på smärta.

Massageformer som bearbetar musklerna på djupet löser upp spänningar som konserverar smärtan. De ökar också produktionen av må bra-hormoner som oxytocin. Blodtrycket sjunker och pulsen minskar vilket gör att kroppen slappnar av; oro, stress och smärta minskar. Paradoxalt nog kan personer med svåra kroniska smärttillstånd, till exempel whiplashskada, fibromyalgi och migrän, få stor lindring av en betydligt lättare massageform. Taktil terapi, som är en lätt och strukturerad beröring av huden, minskar smärtan via inflytande på nervsystemet och hjärnan.

Massagen har som sagt en mängd olika positiva effekter ohc den kan nyttjas för olika syften i olika situationer och terapeutiska sammanhang. Den har oftast både psykiska och fysiska effekter. Man kan dela in effekterna i förebyggande och i rehabiliterande. De vanligaste positiva effekter massage ger är t.ex.:

  • ökad blod- och lymf -cirkulation
  • stärkt immunförsvar
  • reducerar spänningar och muskelvärk
  • reducerar smärta
  • ökar avslappning och välbefinnande
  • reducerar och motverkar stress
  • reducerar träningsverk
  • påverkar nervsystemet positivt

En viktigt aspekt att känna till är att veta när någon inte kan få massage. För vissa vissa tillstånd och sjukdomar kan förvärras om man ej känner till att de reagerar negativ på massage. Innan massage bokas in bör personer med följande sjukdomar konsultera läkare:  hjärt och kärlsjukdomar, blödarsjuka, åderbrock, inflamationer i kärl eller ben, benskörhet, vissa reumatiska sjukdomar och olika akuta tillstånd.

Faktakälla: Branschrådet Svensk Massage forskningsdatabas