Massagens historia

Massagens-historia

Massagen är knappast någon modern företeelse. Beröringens effekter torde vara välkända hos alla världens kulturer och företeelsen är väl dokumenterad långt innan de antika grekerna i Egypten, Indien, Kina och Massagen var en viktig del i läkekonsten tillsammans med växter och örter för att lindra och hela olika fysiologiska åkommor. Enlig Hippokrates var det en av de viktigaste kunskaper en läkare borde besitta. Massage användes inte enbart  för fysiologiska åkommor utan även flr psykologiska åkommor.

Hur gammal är massagen egentligen?

Det är inte helt enkelt att besvara säkert hur gammal massagen egentligen är. Ett vanligt talesätt är att “massagen är lika gammal som människan” vilket säkert kan stämma. Men det beror främst på vad vi menar med begreppet “massage”. Den äldsta dokumentationen som beskriver massageliknande metoder härrör från Kina (Nei Ching, som är världens äldsta medicinska verk) och ska vara från 2598 f Kr. Ett är säkert massagen som behandlingsmetod har mycket gamla anor.

Modern Svensk massageterapi

I Sverige grundlades massagen som profesionell behandlingsform av Per-Henrik Ling (1776-1839) som grundade GHI (Gymnastik och Idrottshögskolan) skolan. På 1960-talet grundade Hans Axelson Axelsons Gymnastiska Institut som idag är en av världens största komplementär- och alternativmedicinska skola med sex skolor i Norden och tre i Japan. Axelsons Gymnastiska institut utbildar 4 000 elever årligen.

Skolan har sedan grundandet lett utvecklingen av modern Svensk massage och andra kroppsterapier i Skandinavien.