Smärtlindring med komplementära metoder

by axelsons admin on December 23, 2013

Nyare forskning har visat att KBT – Kognitiv Beteendeterapi – är mycket verksamt mot långvarig smärta, på flera olika plan. Det handlar inte om att lära sig tänka bort smärtan, utan snarare att träna hjärnan att skicka dämpande signaler till kroppen.

KBT är en numera välkänd form av psykoterapi som kombinerar två metoder, kognitiv terapi och beteendeterapi. Metoderna kompletterar varandra till något som i dag anses bevisat verksamt vid en lång rad problemområden som ångest, depression, missbruk, stress och sömnproblem. Terapin utgår från att problem påverkas av hur individen ser på sig själv och sin situation (kognitiv aspekt), och hur han eller hon reagerar och agerar på situationen (beteendeaspekt).Enligt KBT påverkar och styr tankar och känslor respektive beteenden varandra, och om man förändrar den ena aspekten förändras även den andra. Som verktyg för egenutveckling är KBTteknikerna ett effektivt alternativ som direkt kan omsättas i praktiken. Med hjälp av dem kan individen själv förändra sina dysfunktionella mönster så att de blir funktionella. Metoden är väl strukturerad, aktiv och direkt. Smärtkänsligheten hos olika individer varierar.

Den som har långvarig smärta är ofta mer smärtkänslig även på ställen i kroppen som inte värker. De skillnader som finns i smärtkänslighet har ofta förklarats med – oklart definierade – psykologiska modeller. Senare års forskning, bland annat på Karolinska Institutet i Stockholm, talar nu för att en obalans i kroppens egna smärthämmande system är en avgörande faktor bakom ospecifik smärta och ökad smärtkänslighet. Dopamin har visat sig viktigt för att reglera smärthämning, och genetiska faktorer är i sin tur viktiga för att reglera aktiveringen av dopamin. På KI har man nyligen avslutat en studie som visar att smärtkänsligheten är mycket högre hos den som har låg genetisk förmåga att utnyttja dopamin för att aktivera det smärthämmande systemet.

Vanliga smärtstillande läkemedel har oftast inte så stor effekt på dessa typer av smärta, men vissa patienter kan få lindring av läkemedel mot depression eller epilepsi. Det beror inte på att smärtan orsakas av sådana sjukdomar, utan sannolikt att vissa av dessa mediciner höjer nivån av dopamin. Nu visar flera studier att samma effekt kan uppnås med icke-kemiska, naturliga metoder. Många kliniska prövningar det senaste året har visat att KBT förbättrar individens funktionsförmåga och humör, faktorer som i hög grad inverkar på välbefinnande och livskvalitet. Även själva smärtupplevelsen minskar. Speciellt i kombination med lätt styrke- och konditionsträning, som också påverkar signalsubstanserna, kan människor med kronisk smärta uppnå en betydande och varaktig förbättring av livskvalitet och välmående. ❧

Comments on this entry are closed.

Next post: