Typer av massage

Det finns många olika former av massage men i grunden har de alla samma mål. Att öka välbefinnande, reducera stress, påverka nervsystemet positivt och hjälpa läkeprocesser. Detta uppnåst genom att stimulera och öka blodgenomströmning i vävnader, muskler och lymfkärl. På denna sida beskriver vi några av de mest vanliga massageformerna.

Svensk klassisk massage

Den kanske mest spridda och använda massageformen i västvärlden. Förbättrar blodcirkulationen och syresättningen i muskler och vävnader. För bort slaggprodukter och stärker immunförsvar samt hjälper läkningsprocesser.

Thaimassage

Sannolikt den mest kända och spridda formen av massage över hela världen. Har influenser från indisk, kinesisk och sydostasiatiska medicintraditioner. Kan utföras på med många olika varianter pga alla dess influenser från bl.a yoga och shiatsu. Innebär ofta en kraftfull behandling.

Akupressur & Zonterapi

Vilar på gamla kinesiska helande traditioner. Massören använder fingrarna och lägger ett tryck på kroppens akupunkter. Ska vara mycket bra för stressrelaterade problem.

Ayurveda

En urgammal indisk holistisk vetenskap om människan. Ofta kombinerar man den ayurvediska massage med yoga rörlelser och muskelberarbetning för att återställa kroppens balans. Ska vara effektiv mot problem i rygg och nacke men det finns tekniker för att behandla hela kroppen. Verksam vid stressrelaterade symptom.

Zonterapi (reflexologi)

Utgår ifrån att det finns punkter / zoner i fötterna som representerar olika kroppsdelar. Genom att stimulera de olika punkterna startas kroppens läkningsprocesser.

Rosenmetoden

En mycket mer psykoterapeutiskt inriktad massageform som antar att muskler fångar upp och skyddar oss genom att de låser fast omedvetna spänningar och som skyddar mot våra svagheter. Detta utgör förklaringen till varför vi spänner oss och orsaken till varför värk och problem uppstår.

Fibromassage

Fibrbromassage är en mjuk massage som har målet att öka blodcirkulationen, lindra smärta och öka avslappningen. Metoden utvecklades för att hjälpa personer med fibromyalgi och andra som lider av olika kroniska sjukdomar med smärta och värk som symptom